Funktionärsinfo

Välkommen som funktionär

Tack för att Ni alla ställer upp och gör det möjligt att genomföra detta mästerskap.

 

Mästerskapet genomförs som bekant som ett Working Test, och vi ser fram emot ett fantastiskt arrangemang.

Mycket förberedelser har genomförts och strax är det dags för oss allihop att genomföra Norra Europas största rasmästerskap.

 

Nedan följer information om kontaktpersoner och förberedande information om förberedelser och samlingar.

Har Ni frågor och funderingar så vänd Er till Peder Pedersen (072-745 12 78, funktionar@fm2019.se).

Tack alla kennlar som ställer upp med funktionärer