Tävlingsinfo

Tävlingsinformation FM2019

 

Flatmästerskapet kommer att genomföras som ett workingtest med 5 stationer och dummies. Regler som gäller är gällande WT-regler, utom klassindelningen (se nedan).

Lördag: NKL, ÖKL, EKL

Söndag: UKL, VKL och Finaler

Finaler kommer att genomföras för klasserna NKL, ÖKL och EKL.

Klassindelning

Klasstillhörighet under FM2019 skall enligt riktlinjerna för FM utgå ifrån B-provs meriter.

 

UKL: för hund under 9-24 månader. Kan ha tagit pris i samtliga klasser.

Endast åldern begränsar tillhörigheten.

 

NKL: för hund som är äldre än tjugofyra månader. Har ej startat i ökl. Hund som erhållit ett 1:a pris får kvarstå i klassen under innevarande kalenderår. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass gå tillbaka till klassen.

 

ÖKL: för hund som erhållit 1:a pris i nybörjarklass och som ej tidigare erhållit två 1:a pris i klassen.

 

EKL: för hund som erhållit två 1:a pris i öppenklass.

 

VKL: för hund som uppnått en ålder av 9 år senast på flatmästerskapets första dag oavsett tidigare meriter.

 

Om du tagit meriter efter anmälan

Om Du tagit meriter på B-prov efter att Du anmält dig som förhindrar start i anmäld klass skall detta anmälas innan Du startar på FM.

Kontaktuppgifter till provledningen hittar du i menyn under Kontakt.

 

Ett trevligt mästerskap till er alla!