Anmälan

Anmälan till Flatmästerskapet 2019

 

Anmälan till FM2019 är öppen

 

I år använder vi  SSRK Prov för anmälan och betalning till Flatmästerskapet. www.sbktavling.se/ssrk


Det gick inte att anpassa systemet helt så rubriksättningen är inte perfekt. 

Dock fungerar allt annat och anmälan till de fem klasserna görs som vanligt via de gula knapparna.


I år är avgiften lika för alla och 375 kr för alla klasser.VIKTIG INFO ANGÅENDE KLASSINDELNING


Flatmästerskapets klasser styrs av resultat på B-prov. Den klass hunden är berättigad till start i på B-prov, är den klass hunden startar i på Flatmästerskapet. Utöver klasserna på B-prov, finns på Flatmästerskapet ytterligare två klasser, unghunds- och veteranklass. Deltagare måste vara medlem i Flatcoated Retrieverklubben (FRK) eller motsvarande klubb i hemlandet.


Du kan tillfälligt behöva ändra din hunds profil i SSRK-prov (för WT) så att du kan anmäla dig till rätt klass på Flatmästerskapen (t.ex. Elit-WT hund som ska starta i ÖKL).


The registration for FM2019 is open


This year, we use SSRK Prov for registration and payment to the Flatcoatet Retriever Championship. www.sbktavling.se/ssrk

The fee is equal for everyone and SEK 375 for all classes.IMPORTANT INFORMATION ABOUT CLASSIFICATION


The Championship classes are governed by B-test results. The class the dog is entitled to start in on the B-test, is the class the dog starts in on the FM2019. In addition to the classes on B-tests, there are two more classes at the Championship, youth and veteran classes. Participants must be a member of the Flatcoated Retriever Club (FRK) or the corresponding club in their home country.


You may need to temporarily change your dog's profile in SSRK test (for WT) so that you can register for the right class on the FM2019 (eg Elit-WT dog that will start in ÖKL).

© Flatcoated Retrieverklubben, Skåne/Blekinge